Showing 1 Result(s)
LIvskrise

Hva er en livskrise?

I den situasjonen verden befinner seg i dag. Er det mange som opplever å møte større utfordringer i hverdagen enn før. Mange føler seg isolert, alene og ikke minst savn etter menneskelig kontakt. Det er viktig for mange at man har noe konstruktivt å gå til, har en trygg og forutsigbar hverdag på alle områder. …