Showing 1 Result(s)
Personlig veiledning

5 steg til å løse et problem

Dette er en overordnet løsningsmodell og som mange veiledere jobber etter. Den er beregnet brukt som et utgangspunkt i din veiledning. Men ettersom man blir bedre kjent vil det bli enklere å definere problemet sammen, og sammen finne gode løsninger som vil fungere i det praktiske liv.