Personlig hjelp og veiledning, coaching

Hei !


AVeiledning ser at positiv adferdsstøtte er et adferdsstyringssystem som brukes til å forstå hva som opprettholder en persons utfordrende oppførsel. Folks upassende oppførsel er vanskelig å forandre fordi den er funksjonell.

Som selskap jobber vi etter en modell skapt av psykolog Irvin D. Yalom. Som i korthet går ut på å skape nærhet og trygghet mellom begge parter.

Vi er 2 veiledere som jobber sammen for å endre negative adferdsmønstre til positive adferdsmønstre. Vi har siden 2014 jobbet med unge voksne, mennesker med alle typer avhengighet, dobbeltdiagnoser, vold, mobbing, kriminalitet, relasjon problemer, stressmestring, familie dynamikk og en rekke andre utfordringer man kan møte i hverdagen.

Samlivsbrudd og parproblemer er noe av det mest stressende mennesker kan oppleve. Det er forbundet med angst, depresjon, rusmisbruk, økt blodtrykk og relasjonelle konflikter, og har åpenbare omkostninger også for barn og øvrig familie, og samfunnet generelt. Stadig flere søker parterapi ved for eksempel familievernkontorer eller privatpraktiserende psykologer og parterapeuter når de opplever at forholdet er under press. Vi er et privat alternativ til det offentlige.

AVeiledning har over 20 års erfaring fra ledende stillinger i dagligvare og 8 års erfaring som mellomleder i inkassoselskap. Startet og drevet ENK og DA selskap de siste årene. Jobber i dag med AS selskaper og oppstart. Ikke minst jobber vi med ideelle organisasjoner i vår hverdag. De siste årene har vi jobbet mye med forettningsplaner for folk som tenker på å starte for seg selv. Vi tilbyr også hjelp med avhengighet og kan vise til over 20 år som veileder innen dette området, og bruk av 12 trinns modellen.

AVeiledning startet med veiledning profesjonelt i 2014 gjennom eget selskap, og vi har brukt mye i vår hardt tillærte kunnskap i å skape et godt tilbud til deg. Vi som veileder har også gått livets harde skole, og bruker våre egne opplevelser og erfaringer aktivt i vår veiledning. I tillegg til utdannelse innen fag som pedagogikk, dobbelt diagnoser, psykologi og økonomi.