Personlig veiledning

5 steg til å løse et problem

5 Enkle steg til å løse et problem i hverdagen.
 1. Det første man må gjøre for seg selv, eller i samarbeid med noen er å identifisere problemet. Avgrense dette slik at det blir håndterbart. Hvis man ikke avgrenser, eventuelt deler problemet i flere del problemer kan det virke overveldende å løse det.
 2. Sett deg ned og brainstorm løsninger. Ingen løsninger er for dårlige eller riktig. Det viktige i denne fasen er å bli mer løsningsfokusert. Klarer man ikke dette alene ber man om hjelp.
 3. Velg en løsning. Her velger du den løsningen du alene eller i fellesskap med noen har kommet fram til er den beste løsningen for å løse ditt spesifikke problem.
 4. Når så løsning er valgt er det viktig å sette løsningen ut i livet. Det vil si at man gjennomfører i praksis den løsningen man har kommet fram til. Uten dette steget, vil man havne tilbake til steg 1. Det er i dette trinnet du vil oppleve vekst og se at alle problemer kan løses med litt hjelp.
 5. I denne fasen er det tid for en gjennomgang av resultatet av din løsning. Vi ser på hva som har fungert i det praktiske livet, og hva som ikke har fungert. Så jobber vi videre med hva som har fungert hvis problemet fortsatt er tilstede i livet ditt.

Det er ikke alltid at et problem løser seg på første forsøk. Men det er ingen grunn til å gi opp. Hvis man har prøvd en løsning og den ikke fungerer. Vet man i det minste 1 løsning som ikke fungerer på ditt problem, og som man ikke trenger å prøve igjen.

Dette er en overordnet løsningsmodell og som mange veiledere jobber etter. Den er beregnet brukt som et utgangspunkt i din veiledning. Men ettersom man blir bedre kjent vil det bli enklere å definere problemet sammen, og sammen finne gode løsninger som vil fungere i det praktiske liv.

 •  
  100
  Shares
 • 100
 •  
 •  
 •  
 •  
 •