Rus og Psykiske lidelser er det en sammenheng?

Categories: Avhengighet
No Comments

I dag så jobber mange behandlingssteder ut fra at rusavhengighet er en psykisk lidelse. Noe som sikkert er en sannhet med modifikasjoner. Ofte blir disse behandlingsstedene referert til som dobbeltdiagnose behandling. I Norge så ligger vi langt etter andre land når det gjelder behandling av rus. Dette kan skyldes at Norge ikke ser på rusavhengighet som en sykdom men en psykisk lidelse. Psykiske lidelser behandles ofte med avhengighetsskapende medikamenter. Noe som ofte fører til at den rusavhengige bytter ut et medikament med et annet uten at selve sykdommen blir behandlet.

Vi behandler også i stor grad bare symptomene på sykdommen avhengighet. Som ofte er:

 • Antisosial adferd.
 • Isolering.
 • Selvmedisinering.
 • Personlighets forstyrrelse.
 • Tidlige traumer i oppveksten.
 • Kan ikke slutte selv om man vil.
 • Tap av venner, familie og jobber.

For å nevne noen. Dette kan gjøre arbeidet til dem som jobber med rus veldig komplisert og utfordrende. Så har vi alle rusavhengige som står fram som rusfrie og som mener at dem har en løsning på problemet. Dette er på vei til å bli en utfordring for behandlings alternativene her til lands. Da mange ufaglærte skal inn å hjelpe mennesker med store fysiske og psykiske problemer. Vi har valgt å samarbeide med spesialister innenfor hvert sin fagområde, slik at vi kan tilby den beste løsningen til enhver tid, uansett problem. Dette fordi vi ser at altfor mange mennesker blir dårligere og ikke får den hjelpen dem fortjener.

Er det en sammenheng mellom rus og psykiske lidelser?.

 • Klar sammenheng mellom rusmisbruk og psykisk lidelse. Dokumentert i flere studier både fra USA og Europa. Dersom en pasient har en rusmisbrukslidelse, er det stor sannsynlighet for at vedkommende samtidig har en eller flere psykiske lidelser. ” Dobbeltdiagnoser”.
  • Livstidsrisiko for psykisk lidelse i normalbefolkningen – 20 %.
  • Hos rusmisbrukere 50 – 70 %.
  • Livstidsrisiko for å få et rusproblem i normalbefolkningen 15 – 20 %.
  • Hos pasienter med alvorlig psykiatrisk lidelse 60 – 70 % .
 • Udiskutabel sammenheng mellom rusmisbruk og alvorlige psykiske lidelser.
 • Klar sammenheng mellom tidlige adferds vansker – senere antisosial personlighetsforstyrrelse – og et alvorlig rusmisbruk.
 • Selvmedikasjonsteorien kan forklare en del tilfeller, men ikke alle .
 • Der er en klar effekt av rusmidler på mange psykiske lidelser.

Bare ut fra disse undersøkelsene og resultatene kan vi se at rus skaper og kamuflerer psykiske lidelser. Vi anbefaler alltid våre kunder å bli rusfrie gjennom avrusning før dem ber om diagnoser. Slik at vi alle er sikre på at diagnosen blir riktig. Hvis vi mistenker psykiske lidelser i tillegg til rusproblemer. Mange rusavhengige får diagnoser mens dem ruser seg eller går på stemningsendrende medikamenter. Dette må jo føre til mange feile diagnoser som i verste fall kan følge deg resten av livet.

Tenk deg å leve resten av ditt liv med en diagnose som er feil. Hvordan ville du føle deg når du kommer til deg selv og er rusfri for så å bli møtt med at du er psykisk syk og du får ikke innpass i samfunnet på grunn av dette.

Noen tanker rundt rus og psyken:

Det finnes mange teorier blant fagfolk om hvorfor noen psykiske lidelser og pasienter reagerer på rusmidler og her er en ide om hvorfor:

 • Mest tilslutning er det nok til vulnerabilitetsteorien/stress teorien.
 • En alvorlig psykisk lidelse og et langvarig rusmisbruk forårsaker endringer i hjernens synapsemekanismer, noe som igjen medfører supersensibilitet for indre og ytre påvirkninger .
 • Dette kan forklare at mange psykiatriske pasienter tåler lite av rusmidler (også alkohol). Forverrer den psykiatriske lidelsen etter hvert og gjør den resistent på medikamenter (antipsykotika).
 • Litt informasjon om forskjellen mellom menn og kvinner og rus:
  • Mannlige alkoholikere var belastet med psykiske lidelser, mens stoffmisbrukerne hadde høy forekomst av personlighetsforstyrrelser, borderline antisosial .
 • Hos kvinnelige alkoholikere er det stort innslag av depresjoner, unnvikende, passiv aggressive selvutslettende personlighetsforstyrrelser.

Så hvis du sitter og lurer på hva som er den beste løsningen for deg og hvilken behandling du skal velge. Kan vi hjelpe deg med å ta dette valget. Avhengighet er et omfattende område å jobbe med og det finnes like mange løsninger som det finnes personer. Derfor velger vi å skreddersy et program for deg, i stedet for å tvinge deg inn i et fast opplegg som muligens ikke passer for deg.