AVeiledning

Traume veiledning og samtaler

kr1,250.00

Traumer

Ønsker du ikke å oppsøke profesjonelle autoriserte psykiatere i første omgang, kan du nå prøve samtale og veiledning sammen med oss som et lav terskel tilbud. Ofte kan det være godt å bare ha noen å prate med, og starte prosessen med å arbeide med egne traumer.

Varenummer: 0016 Kategori: Stikkord: ,

Produktbeskrivelse

Traumer

I det siste er det en del mennesker som har snakket med oss om traumer og traumebehandling. Da vi har erfaring med det å jobbe med traumatiserte mennesker. Dette er lidelser man alltid bør oppsøke profesjonelle autoriserte psykiatere for hjelp med. Spesielt da traumer kan komme av ekstreme opplevelser som:

  • Krig
  • Overgrep
  • Mobbing
  • Vold
  • Rusrelaterte opplevelser

Og mange flere ekstreme situasjoner.

Ønsker du ikke å oppsøke profesjonelle autoriserte psykiatere, kan du prøve samtale og veiledning sammen med oss som et lav terskel tilbud. Ofte kan det være godt å bare ha noen å prate med og starte prosessen med å arbeide med egne traumer.

Hva er en traumelidelse?

Et traume er en lidelse som oppstår som forsinket eller langvarig reaksjon på en belastende livshendelse eller situasjon (av kort eller lang varighet) av usedvanlig truende eller katastrofal art, som mest sannsynlig ville fremkalt sterkt ubehag hos de fleste.” (Diagnosesystemet ICD-10).