De 12 Trinn

Askim Veiledning bygger sine samtaler rundt rusmisbruk på 12-trinnsmetoden eller mest kjent som Minnesotametoden. 12-trinnmetoden er den eldste og mest anvendte behandlingsform for behandling av avhengighet i verden og er også meget godt egnet til andre former for misbruk som pille avhengighet, sukker avhengighet, sex avhengighet, alkoholavhengighet, handleavhengighet, spillavhengighet for å nevne noen.

Denne 12-trinnmetoden har hjulpet millioner av mennesker over hele verden siden den hadde sin spede start i 30-årene. De prinsippene som utgjør de 12 trinnene i metoden står fast den dag i dag, men med årene har man videreutviklet og tatt i bruk nye metoder som styrker prinsippene i 12-trinnsmetoden.

Det at mange behandlere i 12-trinnsmetoden som selv er edru/rusfri alkoholikere og rusavhengige som gjør at metoden er meget effektiv. Når veilederne selv har vært fanget i misbruket vet han eller henne hva dette dreier seg om. Våre veiledere oppnår derfor ett raskt tillitsforhold til dem de veileder. Det holder likevel ikke bare å ha blitt edru/rusfri: Våre veiledere har faglig utdanning og erfaringer som veiledere i møte med dem som skal hjelpes ut av misbruket. I begynnelsen av våre samtaler som er på normalt 2 måneders varighet konsentrer vi oss særlig om de fire første trinnene.

Vi har også utviklet en forenklet versjon av trinnene ut fra våre erfaringer med hva som fungerer best for hver enkelt rusmisbruker. Vi går sammen gjennom trinnene og ser på hvilke deler av trinnene som man bør jobbe videre med i våre samtaler. Ønsker du å delta på selvhjelpsmøter kan vi hjelpe deg med å finne slike, og du kan gjennom disse møtene starte å jobbe skriftlig med trinnene sammen med en sponsor.

Hos Askim Veiledning møter du ikke fordømmelse eller en moralsk pekefinger fordi du er alkoholiker eller rusmisbruker. Tvert om så ønsker vi å dyrke fram ditt eget ønske om ett verdig liv uten rus med vår veiledning. Vi viser omsorg og varme, samtidig som vi hjelper deg med å lykkes med ditt hovedmål akkurat nå: Å bli rusfri og edru.