Litt informasjon om våre foredrag og Kurs.

 

Avhengighet :

Vi snakker her om hva er avhengighet. Forskjellen mellom uvane og avhengighet. Historiske endringer innenfor avhengighet og tar for oss praktiske eksempler innenfor avhengighet. Vi snakker også om vår erfaring med avhengighet og løsninger som har fungert. Foredraget har en varighet på ca 1-1,5 time.

Helse Optimalisering

I dette foredraget snakker vi om viktigheten av å hjelpe kroppen med å bekjempe alle typer avhengighet og lidelser ved  hjelp av en riktig balanse av vitaminer, mineraler og kosthold. Alle vet at kjemisk avhengighet tapper kroppen for naturlige krefter og setter hele systemet i ubalanse, vi deler vår erfaring med å hjelpe mennesker med å komme tilbake til en kropp som fungerer.

Vi bruker forskning fra Walsh Reaserch Institute, Lege erfaringer i Norge, og blodprøver som grunnlag for våre foredrag. Vi Bruker også erfaringer fra A.Hoffer M.D, P.HD og A. W.Saul P.HD

Personlige historier.

Som det går fram av overskriften så er dette tidligere aktive rusavhengige som deler sin historie. Hva har dem gjort for å holde seg nykter over 10 år. Vi forbeholder oss retten til å velge hvem av våre kontaker vi sender, men vi diskuterer gjerne hvilke avhengighets områder og budskap man ønsker en slik deling skal ha. Varighet ca 1 time.

Medavhengighet.

Vi tar for oss hva er medavhengighet og hvorfor er det viktig å gjøre noe med denne. Hvilke løsninger finnes og hva er erfaringen til de famillier som har klart å jobbe med seg selv. Da tenker vi både på den aktive og de avhengige

Tilbakefall.

Vi har i samarbeid med behandlingssteder og behandlere laget et unikt behandligs opplegg for tilbakefall. Dette opplegget tilbyr vi som veiledere til institusjoner og enkeltpersoner som har opplevd et tilbakefall. Man vil ikke få en egen kopi av selve opplegget, og man må ansette oss til denne oppfølgingen. Vi er rimelig sikker på at ingen besitter akkurat denne unike løsningen, som vi vet fungere. Vi kan også komme til dere å snakke om denne løsningen og vår erfaring med tilbakefall. Vi snakker også om tilbakefall generelt. Hva er det som er triggerne og hva kan vi gjøre når vi ser tilbakefallstegn hos den rusavhengige. Snakk med oss om tilbakefall og løsninger.

Kurs

Vi avholder dagskurs og weekend kurs for bedrifter og privatpersoner over hele landet. Vi vet alle at alkohol og rus ødelegger livet til alle parter som er involvert. Jo mer informasjon man har, jo letter og raskere er man i stand til å ta de riktige avgjørelsene. Slik at man kan bryte den vonde sirkelen man har kommet inn i. For bedrifter er dette viktig da man kan redusere sykefravær drastisk ved å vite hva man skal se etter og gjøre for å hjelpe den som sliter med avhengighet. Vi gir dere samtidig kunnskap til hvordan man skal forholde seg til ansatte som er alkoholikere eller rusavhengige. Dette er et kurs alle som jobber i en HR avdeling burde ha med seg i hverdagen.

Har du noen ønsker for opplegg rundt våre kurs er det bare å kontakte oss. Vi skreddersyr det meste for våre kunder.

Vi tilbyr også Foredrag innenfor flere emner som:

Rus og psykiatri. Dobbeltdiagnoser og oppfølging.

Medavhengighet. Hva er medavhengighet og hvordan finne hjelp?

Hva er selvhjelpsgrupper og hvorfor bruke disse?

Depresjon og nedstemthet. Hva er forskjellen?

Selvmotivasjon. Hva gjør vi for å nå våre mål?

Hvordan holde seg rusfri over mange år?. Hva gjør at man klarer det?

Hvordan ta vare på helsen din? Gjennom noen enkle grep i livsstilen din.

På alle disse kursene og foredragene vil du få muligheten til å høre andres erfaringer, og dele dine egne erfaringer innenfor disse temaene.