Alkohol misbruk og helse

Categories: Alkohol
No Comments
National Survey on Drug Use and Health: Trends in Prevalence of Various Drugs for Ages 12 or Older, Ages 12 to 17, Ages 18 to 25, and Ages 26 or Older; 2011 – 2013 (in percent)*
Drug Time Period Ages 12 or Older Ages 12 to 17 Ages 18 to 25 Ages 26 or Older
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
Alcohol Lifetime 82.20 82.30 [81.50] 34.50 [32.40] 30.80 [84.30] 84.40 83.80 87.90 88.10 87.30
Past Year 66.20 66.70 66.30 27.80 [26.30] [24.60] [77.00] 77.40 76.80 69.10 69.90 69.60
Past Month 51.80 52.10 52.20 13.30 12.90 [11.60] 60.70 60.20 59.60 55.10 55.60 55.90

Alkohol og tall fra 2013 i USA.

Igjen så har vi ikke så mage tall her i Norge over misbruk og helsetilstander på grunn av misbruk av alkohol. Så da benytter vi oss av tall fra USA som er flinke med å sette tall på forskjellige typer misbruk og hva dette koster dem som samfunn.

Effekt på kroppen til den som drikker

Alkohol påvirker alle organer i  kroppen til den som drikker og kan skade fosteret under svangerskapet. Rus kan påvirke hjernefunksjon og motoriske ferdigheter. tung bruk kan øke risikoen for visse kreftformer, slag og leversykdom. Alkoholisme eller alkohol avhengighet er en diagnostisert sykdom preget av en sterk craving for alkohol og/eller fortsatt bruk tross skade eller personskade. Alkoholmisbruk, som kan føre til alkoholisme, er et mønster drikker som resulterer i skade for ens helse, mellommenneskelige relasjoner eller evne til å arbeide.

Alkohol og andre rusmidler

Omtrent 32 prosent (658,263) av alle narkotikamisbruk på legevakten i 2009 omfattet bruk av alkohol, enten alene eller i kombinasjon med et annet medikament. DAWN rapporterer alkohol-relaterte data når den brukes alene blant personer under 21 eller i kombinasjon med andre stoffer blant alle som havner på legevakten, uansett alder. Fordi DAWN ikke tar høyde for besøk legevakten som involverer bruk av alkohol alene hos voksne, kan det faktiske antallet legevakt besøk som involverer alkohol i befolkningen generelt antas å være betydelig høyere enn det som er rapportert i DAWN.

I 2009 anslår DAWN 519,650 legevakten besøk knyttet til bruken av alkohol i kombinasjon med andre legemidler. Alkohol ble ofte kombinert med:

sentralnervesystemet agenter (f.eks smertestillende, sentralstimulerende midler, sedativa) (229,230 besøk)
kokain (152,631 besøk)
marihuana (125,438 besøk)
psykoterapeutiske agenter (f.eks antidepressiva og antipsykotika) (44,217 besøk)
heroin (43,110 besøk).

Alkohol er ulovlig for personer under 21 år, anslår DAWN at i 2009 var det 199,429 alkoholrelaterte legevakt besøk blant personer under 21; år 76,918 ED besøk ble rapportert blant de i alderen 12 til 17 og 120,853 alkoholrelaterte ED besøk ble rapportert blant personer i alderen 18 til 20.

Som vi kan lese av disse rapportene er det mange som sliter med alkohol og ofte kombinasjonsmisbruk i hverdagen. Det er ofte ikke lett å se på et menneske om dem misbruker alkohol og behandling av alkohol misbruk er vanskelig siden alkohol er så akseptert i samfunnet som et rusmiddel.

Selv tidligere narkomane har en tedens til å begynne å drikke fordi dem tror at alkohol ikke er så farlig som andre rusmidler. Dette har ofte ført til at den narkomane har blitt alkoholiker, for så å starte med å misbruke rusmidler igjen etter en periode med høyt alkohol misbruk. I Norge så har vi en talsmann for de narkomane som misbruker hasj og alkohol men som media hyller som rusfri fordi han ikke bruker sitt rotetrukne rusmiddel. Men vi kunne lese at dette førte til at han begynte å misbruke sitt foretrukne rusmiddel igjen.

Dette er jo helt rystende når du vet at avhengighet er en sykdom som rammer alle deler av livet og som man må leve med resten av sitt liv hvis man ikke gjør noen forandringer i livet sitt.

Det at samfunnet hyller mennesker som åpent innrømmer å bryte loven og misbruker rusmidler daglig forteller oss at veien vi som samfunn må gå for å få bukt med alkohol og andre avhengigheter er lang.

Har du lyst å gjøre en forandring i ditt liv så ønsker vi å hjelpe deg.