Alkohol abstinens og kjente faresignaler

Categories: Alkohol
No Comments

Hva er kjente Faresignaler ved alkohol abstinens?

 

Alkohol Abstinens er syndromet som påvirker alkohol avhengige personer på avvenning fra narkotika og alkohol. Symptom Bildet er komplekst og inkluderer (ofte, men ikke alltid), epileptiske anfall og delirium tremens. Alkoholabstinens, kan være livstruende. I tidligere tider, da ingen medisinsk behandling var mulig, var dødeligheten i delirium tremens høy, i overkant av 30%.

Mild Alkohol Avholdenhet

 

Mild alkoholabstinens består primært av angst, nervøsitet, hånd skjelvinger, svetting, milde problemer med hjertebank, søvnløshet og irritabilitet. Symptomene er forbigående, ofte i løpet av noen få dager, og krever normalt ingen spesiell behandling.

Betydelig alkoholabstinens

 

Vesentlige abstinenssymptomer bør imidlertid behandles farmakologisk for å unngå å forverre symptomene, hvis man ikke behandler er det forbundet med økt risiko for tilbaketrekning kramper og delirium tremens.
Den akutte alkoholabstinens består av hjertebank og svette, hånd skjelving, søvnløshet, kvalme, forbigående hallusinasjoner som følge av alle overbelastningene av sanseapparatet. Akutt angst og muligens anfall som ligner epileptiske anfall kan også forekomme. Videre er risikoen for delirium tremens, dvs. desorientering i tillegg til de andre symptomer.
Bakgrunnen er følgende av en langvarig drikking tungt, oppregulerte reseptorer hovedsakelig i glutaminergic systemer. Den avbrutte alkohol forsyning fører til en alvorlig generalisert stimulering og aktivisering av CNS, inkludert det autonome nervesystemet med risiko for tilbaketrekning anfall. De sterkt forbedrede sanseinntrykk kan føre til utvikling av en delirium, dvs. delirium forårsaket av alkohol tilbaketrekning

 

Abstinens Krampeanfall

Anfall (abstinens anfall) er en fryktet komplikasjon og er beregnet å skje i 3% av alkohol-avhengige pasienter. Ofte er de innlednende symptomene flere uker med svært høyt forbruk av alkohol. Anfall forekommer vanligvis i løpet av de fire første dagene av rå nykterhet, men kan komme mye senere i blandingsbruk av benzodiazepiner.(Ofte beroligende piller)
Anfall kan brått komme i form av muskelkramper, kalt grand mal anfall. Heavy Bett, skum, urin og ufrivillig avføring kan forekomme. Generelt er disse anfallene ikke aura som ofte oppstår i en ekte epilepsi sykdom. Behandling med Karbamazepinbaserade medikament er effektivt for å hindre slike anfall.

Delirium tremens

Delirium tremens (DT, «mani») er nå en relativt sjelden tilstand på grunn av effektiv forebyggende behandling. Tidligere var dødeligheten nesten 20 prosent i fravær av tilstrekkelig behandlingstiltak. Symptomene er på variable nivå av bevissthet, forvirring, usammenhengende tale, rastløshet, svært rask puls, alvorlig høyt blodtrykk og temperatur.
Hallusinasjoner, særlig visuelle og taktile, er vanlig. DT forekommer oftest på andre-tredje dag av ubehandlet avholdenhet og innledes ofte med et tilbaketreknings anfall. DT krever konstant overvåking og farmakologisk behandling på sykehus eller andre kvalifiserte behandlingssteder.
Kilde wikipedia / Askim veilednig

Kjente bi effekter når du slutter

Nyresvikt
Skrump lever
Forstyrrelser på nerver
Lave vitaminverdier
Lave hormonverdier
Tarm lidelser
Intolereranse for matgrupper
Problemer med hukommelse
Følelsesmessige utfordringer(angst/depresjon)
Magesekk utfordringer
Dette er de mest kjente effektene vi har sett hos dem som kommer seg ut av avhengighet til alkohol/rusmidler. Dette er signaler som man bør ta seriøst og vite om når man starter med behandling av avhengighet.

Så ta kontakt med oss eller din fastlege for videre veiledning.