3 nye tjenester fra oss

Categories: Avhengighet
No Comments

Nye tjenester!

Vi har i dag lagt til 3 nye tjenester som man kan få fra oss. Vi mente at det var viktig å skille ut og bli litt mer spesifikke med hva slags samtaler og oppfølging vi kan tilby. Dermed var 3 nye tjenester født.

Vi har nå lagt vekk på å tilby samtaler og oppfølging til dem som kjenner at livet er fylt av angst, sorg, og traumer. Vi har delt disse opp i egne tilbud, men hos noen kan man oppleve å ha alle 3 på en gang. Vi har lenge tenkt at mange mennesker kunne trenge et lavterskel tilbud.

Der man kan få lov å være seg selv og et menneske og ikke en diagnose eller an pasient som bare skal inn på kontoret og bli kurert. Vi tror at du er den viktigste personen i ditt liv og din vei tilbake til et godt liv. Derfor tilbyr vi et lavterskel tilbud nå til alle som kunne trenge noen å prate med. Både om alvorlig ting og om livet på livets premisser.

Angst, traumer og sorg.

Hvis du går inn på våre tjenester kan du lese mer om hvert enkelt tilbud vi i dag har lagt ut. Men vil du lese mer om traumer kan du finne det HER. Vil du lese litt mer om angst finner du det HER. Når det kommer til sorg har vi ikke skrevet så mye om dette tidligere, men vi vil i nærmeste framtid skrive en artikkel om sorg og hvordan man kan forholde seg til sorg. Både alene og i en gruppe. Mange opplever det å stå alene med sorgen og dette stemmer ikke, men ofte er det vanskelig å se dette når man står midt i den verste sorgen. Dermed kan det være godt å ha en samtale partner.